Company Info
The Company

Massachuset
New York, Vietnam

Phone:
Web Site:

Company Profile


ShopByVN


col-narrow-left   

Job ID:

5946

Location:

New York, Vietnam 

Category:

General Business
col-narrow-right   

Job Views:

41

Zip Code:

10001

Employment Type:

Part time

Posted:

06.13.2019
col-wide   

Job Description:

Tuyển dụng nhân viên xây dựng nội dung và lên kế hoạch thực thi nhiệm vụ được giao